Có 1 kết quả:

wài páo

1/1

wài páo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

áo choàng ngoài

Từ điển Trung-Anh

robe