Có 1 kết quả:

wài mào

1/1

wài mào

giản thể

Từ điển phổ thông

ngoại thương, việc buôn bán với nước ngoài

Từ điển Trung-Anh

foreign trade