Có 1 kết quả:

wài bianr

1/1

wài bianr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 外邊|外边[wai4 bian5]