Có 1 kết quả:

wài bù lián jiē

1/1

Từ điển Trung-Anh

external link