Có 1 kết quả:

wài bù liàn jiē

1/1

Từ điển Trung-Anh

external link (on website)