Có 1 kết quả:

wài cuò jiǎo

1/1

wài cuò jiǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

outer alternate angles (where one line meets two parallel lines)