Có 1 kết quả:

wài yīn ㄨㄞˋ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

vulva