Có 1 kết quả:

duō dǎng

1/1

duō dǎng

giản thể

Từ điển phổ thông

nước có nhiều đảng phái

Từ điển Trung-Anh

multiparty