Có 1 kết quả:

Duō duō mǎ

1/1

Duō duō mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dodoma, capital of Tanzania