Có 1 kết quả:

duō kǒng dòng wù mén

1/1

Từ điển Trung-Anh

(zoology) phylum Porifera (sponges)