Có 1 kết quả:

duō kǒng dòng wù mén ㄉㄨㄛ ㄎㄨㄥˇ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(zoology) phylum Porifera (sponges)