Có 1 kết quả:

duō shān dì qū ㄉㄨㄛ ㄕㄢ ㄉㄧˋ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

mountainous district