Có 1 kết quả:

duō píng tái

1/1

duō píng tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

multi-platform (computing)