Có 1 kết quả:

Duō pǔ lè xiào yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Doppler effect