Có 1 kết quả:

Duō mǐ ní kè

1/1

Duō mǐ ní kè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Dominica
(2) Dominican Republic
(3) also written 多米尼加