Có 1 kết quả:

Duō wén tiān

1/1

Duō wén tiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Vaisravana (one of the Heavenly Kings)