Có 1 kết quả:

duō yīn zì

1/1

duō yīn zì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

character with two or more readings