Có 1 kết quả:

yè niǎo

1/1

yè niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nocturnal bird