Có 1 kết quả:

gòu bu zháo

1/1

gòu bu zháo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be unable to reach