Có 1 kết quả:

gòu qiàng

1/1

gòu qiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 夠嗆|够呛[gou4 qiang4]