Có 1 kết quả:

gòu péng you

1/1

gòu péng you

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to be a true friend