Có 1 kết quả:

mèng jǐng

1/1

mèng jǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dreamscape

Một số bài thơ có sử dụng