Có 1 kết quả:

huǒ ji

1/1

huǒ ji

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 伙計|伙计[huo3 ji5]