Có 1 kết quả:

dà huǒ

1/1

dà huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) everybody
(2) everyone
(3) we all