Có 1 kết quả:

Dà xīng ān lǐng shān mài

1/1

Từ điển Trung-Anh

Daxing'anling mountain range in northwest Heilongjiang province