Có 1 kết quả:

Dà bié shān

1/1

Dà bié shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Dabie mountain range on the borders of Henan, Anhui and Hubei provinces

Một số bài thơ có sử dụng