Có 1 kết quả:

Dà Jiā nà lì Dǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gran Canaria (in the Canary islands)