Có 1 kết quả:

Dà huà xiàn

1/1

Dà huà xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dahua Yao autonomous county in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi