Có 1 kết quả:

dà mài chǎng

1/1

dà mài chǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hypermarket
(2) large warehouse-like self-service retail store