Có 1 kết quả:

dà jí dà lì

1/1

dà jí dà lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

great luck, great profit (idiom); everything is thriving