Có 1 kết quả:

Dà jí lǐng

1/1

Dà jí lǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Darjeeling, town in India