Có 1 kết quả:

dà tūn shì xì bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

macrophage