Có 1 kết quả:

dà xǐ

1/1

dà xǐ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

niềm vui lớn

Từ điển Trung-Anh

exultation

Một số bài thơ có sử dụng