Có 1 kết quả:

Dà bù xiāng

1/1

Dà bù xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dabu or Tabu township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan