Có 1 kết quả:

Dà bù xiàn ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dabu county in Meizhou 梅州, Guangdong