Có 1 kết quả:

dà huǒ

1/1

dà huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 大伙[da4 huo3]