Có 1 kết quả:

dà tóu mù

1/1

dà tóu mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the boss