Có 1 kết quả:

Dà níng xiàn ㄉㄚˋ ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Daning county in Linfen 臨汾|临汾[Lin2 fen2], Shanxi