Có 1 kết quả:

dà jiāng jūn

1/1

dà jiāng jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) important general
(2) generalissimo