Có 1 kết quả:

Dà tún huǒ shān

1/1

Dà tún huǒ shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mt Tatun, volcanic area to the north of Taipei