Có 1 kết quả:

Dà xiá gǔ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) great valley
(2) Grand Canyon of Colorado River