Có 1 kết quả:

Dà qìng shì

1/1

Dà qìng shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Daqing prefecture level city in Heilongjiang province 黑龍江|黑龙江[Hei1 long2 jiang1] in northeast China