Có 1 kết quả:

Dà chǎng Huí zú Zì zhì xiàn ㄉㄚˋ ㄔㄤˇ ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dachang Hui autonomous county in Langfang 廊坊[Lang2 fang2], Hebei