Có 1 kết quả:

dà zǒng tǒng

1/1

dà zǒng tǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) president (of a country)
(2) same as 總統|总统