Có 1 kết quả:

dà jīng shī sè ㄉㄚˋ ㄐㄧㄥ ㄕ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to turn pale with fright (idiom)