Có 1 kết quả:

Dà cí ēn sì

1/1

Dà cí ēn sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Daci'en Buddhist temple in Xi'an