Có 1 kết quả:

Dà qìng

1/1

Dà qìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Daqing prefecture level city in Heilongjiang province 黑龍江|黑龙江[Hei1 long2 jiang1] in northeast China

Một số bài thơ có sử dụng