Có 1 kết quả:

dà kuò hào

1/1

dà kuò hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) braces
(2) curly brackets { } (math.)