Có 1 kết quả:

dà fàng guāng míng

1/1

dà fàng guāng míng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

great release of light (idiom)