Có 1 kết quả:

dà xīng qín

1/1

dà xīng qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

great masterwort (Astrantia major)